KOLIKO OTROK BO V VRTCU V SEPTEMBRU 2023?

Jun 15, 2023 | Novice-šola, VRTEC-NOVICE

V mesecu marcu 2023 se je vršil redni letni vpis v vrtec. Tudi letos smo prejeli 59 vlog za vpis v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2023/24. Po prvotni oceni bo za šolsko leto 2023/24, 41 prostih mest. V skladu z Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter Pravilnikom o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno, je Komisija za sprejem otrok v vrtec na seji dne, 25. 4. 2023, obravnavala vse prejete vloge, določila število točk po posameznih kriterijih ter prednostni vrstni red. Starši so bili o razrešitvi vlog obveščeni po pošti. Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam sta objavljena na spletni strani vrtca. Na čakalnem seznamu je trenutno 17 otrok. Otroci se s čakalnega seznama vključujejo v vrtec glede na zbrano število točk, starost in prosto mesto v posameznem oddelku vrtca. Ko so vsi otroci s čakalnega seznama vključeni v vrtec, se vključujejo v oddelke tudi otroci, katerih starši so oddali vloge naknadno.

V šolskem letu 2023/24 bo v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno vpisanih 178 otrok. Vsi oddelki bodo s 1. septembrom 2023 popolnoma polni, z upoštevanjem zgornjega z zakonom dovoljenega normativa in dodatkom plus dva otroka na oddelek s strani občine ustanoviteljice, ki lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka.

Cerkljanski vrtec se že nekaj let srečuje z večjim številom novo vpisanih otrok. V letu 2020 se je ustanovil 10. oddelek, trenutno pa potekajo priprave za morebitno vzpostavitev 11. oddelka. Projekt je v končni fazi izdelave, vsebuje izris prostorov in izračun potrebnih finančnih sredstev.

Glede na to, da se vrtec že dolga leta sooča s prostorsko stisko in dotrajanimi prostori bi z umestitvijo 11. oddelka v zidano stavbo vrtca določene prostore posodobili, preuredili in dopolnili s trenutno manjkajočo opremo (garderobe, skupni prostori, sanitarije) in s tem ohranili vsaj obstoječi površinski normativ. Finančni vložek v zidano stavbo dolgoročno ne bo izgubljen, saj je zidana stavba vrtca spomeniško zaščitena in bo občanom na voljo tudi v primeru novogradnje vrtca. Z vzpostavitvijo 11. oddelka pa bi sprostili nova mesta v vrtcu.

S pomanjkanjem prostora v vrtcih se srečuje večina občin v Sloveniji. Čakalni seznami so pogost pojav, starši so primorani stisko z varstvom svojih otrok reševati drugače. V večjih okrajih so na voljo tudi privatni vrtci in zasebna varstva. Cerkljanska nima takih rešitev, zato so starši velikokrat postavljeni v nehvaležne situacije. Posledično se družine v času izbire kraja bivanja odločajo tudi na podlagi okolja, ki ga določena občina nudi družinam z majhnimi otroki. Dejstvo pa je, da Cerkno potrebuje nov vrtec kljub morebitnemu 11. oddelku. Trenutni prostori so namreč dotrajani in vsekakor premajhni. Kljub aktivnostim na tem področju, si novogradnje še ne moremo obetati, saj so časovnice tako velikih projektov zelo dolgotrajne. Dobre novice prihajajo z gorenjske. V Bohinjski Bistrici so letos otroci stopili v popolnoma nov vrtec z imenom Domačija. Gre za 11 oddelčni vrtec z lastno kuhinjo, vsemi spremljajočimi prostori in zobozdravstveno ambulanto. Več si lahko preberete na spleti strani občine Bohinj https://obcina.bohinj.si/vsebina/otvoritev-vrtca-bohinj-s-fotogalerijo. Take novice nam vlivajo upanje, da tudi v Cerknem nekoč zraste podobna »domačija«.

(Skupno število obiskov 288, 1 obiskov danes)
Dostopnost