POMEMBNO: Virusna obolenja v vrtcu

Feb 25, 2020 | VRTEC-NOVICE

Objavljeno, 2. marca 2020

Želeli bi vas obvestiti o okrožnici, ki jo je vsem javnim zavodom posredovalo MIZŠ. Najpomembnejši izseki:

“Kot smo vam med drugim že sporočili, v primeru ne-nujnih dejavnosti odgovorne osebe zavodov, skladno z lastno presojo konkretnih primerov, ocenite stopnjo tveganja in prilagodite svoje aktivnosti. Hkrati pa poudarjamo, da ima Republika Slovenija sprejet Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. V skladu z Državnim načrtom epidemijo nalezljive bolezni razglasi minister, pristojen za zdravje, MIZŠ pa ima v primeru razglasitve epidemije pristojnost za odločanje glede prenehanja pouka (»zapiranja šol«), kar pomeni, da šola odločitve glede prenehanja pouka v dani situaciji sama ne more sprejeti. Na MIZŠ smo 25. 2. 2020 odprli nov elektronski naslov: vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen vsem deležnikov v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom. Vprašanja, ki bodo postavljena na tem naslovu in ne bodo v naši pristojnosti, bomo posredovali pristojnim institucijam. Podrobnejše informacije lahko spremljate tudi na spletni strani MIZŠ”

O morebitnih spremembah, ki bi vplivale na izvajanje načrtovanih dejavnosti, vas bomo sproti obveščali preko naše spletne strani, po potrebi tudi preko pisnih obvestil, ki jih bomo posredovali. V kolikor bi bilo potrebno, bi se poslužili tudi drugih medijskih kanalov. Vsekakor vas bomo o tem sproti obveščali.

Vodstvo zavoda

Objavljeno, 25. februarja 2020

V našem zavodu aktivno spremljamo novice in preventivna priporočila Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport glede širjenja koronavirusa. Skladno z njihovimi objavami in navodili bomo tudi ustrezno ukrepali ob morebitnem pojavu virusa pri nas. V povezavi na Nacionalni inštitut za javno zdravje lahko najdete nekaj informacij glede koronavirusa.

Kot običajno v zimskem času, tudi letos beležimo povečano število različnih virusnih obolenj. V vrtcu dosledno skrbimo za osebo higieno tako otrok kot zaposlenih. Starše ob teh povečanih sezonskih obolenjih še posebej naprošamo, da otroci, ki se slabo počutijo ali pri njih opazite bolezenske znake, ostanejo doma in s tem otroku omogočite normalno ozdravitev in tudi preprečite morebitno nadaljnje širjenje okužb.

(Skupno število obiskov 309, 1 obiskov danes)
Dostopnost