VPIS V VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Maj 17, 2021 | Novice-šola, VRTEC-NOVICE

V mesecu marcu 2021 se je vršil redni letni vpis v vrtec. Prejeli smo kar 46 vlog. Od tega je 39 otrok izpolnjevalo pogoje za vpis s 1. 9. 2021, 7 pa jih bo te pogoje izpolnilo v obdobju od sredine septembra 2021 do marca 2022. Po prvotni oceni prostih mest za šolsko leto 2021/22 smo ugotovili, da je bilo kljub novim prostim mestom zaradi 10. oddelka, več oddanih vlog kot bo prostih mest. V skladu z Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter Pravilnikom o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno je »Komisija za sprejem otrok v vrtec« na seji dne, 12. 5. 2021, obravnavala vse vloge, določila število točk po posameznih kriterijih ter prednostni vrstni red. Starši bodo o razrešitvi vlog obveščeni po pošti v tekočem tednu.

Glede na to, da se je v lanskem letu ustanovili 10. oddelek, nismo pričakovali, da se bomo ponovno srečali s prevelikim številom oddanih vlog. Iz naslova povečanja števila prostih mest, smo se nadejali, da bodo vsi otroci za katere bodo oddane vloge dobili mesto v vrtcu in obenem po tihem upali na znižanje normativov po prenapolnjenih oddelkih. Srečujemo se namreč z veliko prostorsko stisko, saj prostori že dolgo ne ustrezajo več predpisanim prostorskim normativom, ki opredeljujejo tako notranjo kot zunanjo igralno površino na otroka. Sami prostori vrtca so kljub rednim letnim finančnim vložkom iz naslova vzdrževanja tudi zelo dotrajani. Nujno bi potrebovali posodobitve prostorov za izvajanje nege otrok iz 1. starostnega obdobja. Svojo umivalnico ima namreč le jaslični oddelek, preostalih 56 otrok iz štirih oddelkov  v montažni stavbi vrtca pa si deli eno skupno umivalnico. V dopoldanskem času prihaja do »čakalnih vrst« za umivanje, posledično pa so strokovne delavke v oddelku več časa same z večino otrok, kar predstavlja dodatno varnostno tveganje. V zidano stavbo smo v lanskem letu v okviru finančnih sredstev projekta 10. oddelka, namestili umivalnico, ki je prej ni bilo. S tem smo za malenkost razbremenili tudi sanitarije, čeprav si v 1. nadstropju zidane stavbe tri stranišča in štiri pisoarje še vedno deli 48 otrok. Še večja je potreba po lijakih, ki so nujno potrebni za izvajanje zobne preventive. V vrtcih se namreč že dolgo s pomočjo strokovnih sodelavcev iz lokalnih zdravstvenih domov izvaja zobno preventivo, ki jo vrtci nato v oddelkih izvajajo na dnevni ravni. To pri nas sploh ni mogoče zaradi že omenjenih prostorskih omejitev. O zobni preventivi se lahko le pogovarjamo.

V letošnjem šolskem letu smo bili dolgo primorani izvajati le tako imenovano »nujno varstvo«. V tem obdobju je bilo predvsem v starejših oddelkih število prisotnih otrok v vrtcu veliko nižje kot v rednih situacijah. To so občutili tudi otroci. Če navedem komentar otroka iz oddelka z normativom 24 otrok, po vrnitvi vseh sovrstnikov v vrtec: »Uff kešn šundr mpa gužwa.«

V šolskem letu 2021/22 bo v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno vpisanih 178 otrok. Vsi oddelki bodo predvidoma že s 1. 9. 2021 popolnoma polni, z upoštevanjem zgornjega z zakonom dovoljenega normativa in dodatkom plus dva otroka na oddelek s strani občine ustanoviteljice, ki lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, poveča za največ dva otroka.

V vrtcu se tako z vzdrževanjem dotrajanih prostorov, posodabljanjem infrastrukture kot s pestrim pedagoškim programom trudimo, da bi se otroci pri nas počutili dobro in sprejeto. Kljub temu pa je dejstvo, da kraj potrebuje nov vrtec vedno težje spregledati. V zadnjih mesecih lahko v kraju opazujemo pospešeno gradnjo dolgo pričakovane trgovine. Upam, da bo naslednji večji projekt izgradnja novega vrtca, ki bo mlade družine spodbudila in jim nenazadnje tako v določeni meri omogočila, da še naprej ostajajo krajani občine Cerkno. 

Pomočnica ravnatelja za vrtec
Mojca Sedej Selak

(Skupno število obiskov 307, 1 obiskov danes)
Dostopnost