V času jesenskih počitnic nas je razveselila novica, da so trije projekti etwinning, ki smo jih na šoli izvajali v šolskem letu 2018/19, prejeli evropski znak kakovosti. NAGRAJENCI

Navajamo nekaj poudarkov iz utemeljitev podeljenih znakov:

  1. Projekt Our Cultural Heritage (Naša kulturna dediščina) je omogočal učencem spoznavanje kulturne dediščine: hiše, oblačila, jedi, obrti, otroške igre, običaji, glasba, kulturno-zgodovinski spomeniki, UNESCO dediščina, na tradicijo vezano besedišče. Projekt je bil ustrezno medpredmetno zasnovan. /…/ Krepil je jezikovne, socialne, medkulturne kompetence sodelujočih. Projekt je omogočil tudi medgeneracijsko povezovanje na ravni celotnega domačega kraja. /…/ Iz projektne dokumentacije je razvidna dobra komunikacija med projektnimi partnerji in velik doprinos slovenske šole k projektu. Zelo dobro je bila v projektu izvedena diseminacija projektnih rezultatov.
  1. Projekt Augen auf – Türen auf (Odpri oči – Odpri vrata) je učencem približal programe EU in njihovo vlogo v vsakodnevnem življenju. Poleg tega so preko projekta preučevali povezave s sosednjimi državami, tuji jezik in kulturo. Projekt je krepil medkulturne, jezikovne, digitalne ter socialne kompetence. /…/ Iz objavljenega gradiva je razvidna zelo dobra komunikacija med projektnimi partnerji na vseh nivojih ter enakovredno porazdeljene naloge. /…/ V okviru projekta so šole izpeljale srečanja učencev v živo, v obliki obiskov. /…/ Skupen izdelek projekta je trojezična igrica, ki je nastala z orodjem Scratch.
  1. Projekt Ein Team, ein Raum, eine Stunde Zeit – Escape Room für den Klassenraum (Ena skupina, en prostor, ena ura časa – Soba za pobeg v učilnici) je omogočal učenje jezika na inovativen in interaktiven način preko igrifikacije. Igre »escape room« so omogočale skupinsko učenje reševanja nalog in problemov. Projekt je bil zelo dobro medpredmetno zasnovan in vpet v kurikul. Komunikacija med partnerji je potekala zelo dobro, iz spletne učilnice je razvidno tesno sodelovanje in enakomerna razporeditev vlog v projektu. Projekt odlikuje pravo sodelovalno delo, učenci so sodelovali v mednarodno mešanih skupinah. /…/ Igre so bile aktivno preizkušene s strani učencev in ovrednotene.

Projekte sta vodili učiteljici Anica Svetik in Mojca Lipužič Moravec ob pomoči številnih sodelavcev znotraj šole in zunaj nje. Posebej je treba omeniti Cerkljanski muzej, ki zavzeto skrbi za Partizansko bolnico Franja, ki nosi znak evropske dediščine. Védenje o tem edinstvenem spomeniku z veseljem širimo med učence in učitelje v drugih deželah. Franja je bila zato eden od pomembnih poudarkov v projektu o kulturni dediščini. S pomočjo projektov etwinning na šoli v pouk vnašamo zavest o medkulturni prepletenosti in evropsko dimenzijo.

 

 

(Skupno število obiskov 584, 1 obiskov danes)
Dostopnost