V letošnjem letu obeležujemo 130-letnico rojstva in 50-letnico smrti pisatelja Franceta Bevka. Pisateljeva pisana dediščina nam je ostala kot pričanje časa, kraja in ljudi ter nas navdihuje z upanjem v srčnost človeka, lepoto narave in ljubezen do maternega jezika.

V želji, da bi tudi današnji otroci, ki živijo v zelo drugačnem času, kot so ga živeli Bevkovi junaki, spoznavali svoje korenine, svoj domači kraj in ljudi, s katerimi živijo, smo spoznavali Bevkova literarna dela in pisali spominske pripovedi mnogih domačinov, ki te drugačne čase še vedno pomnijo.

Zasnova letošnje jubilejne številke Mlade rasti sega v leto 2011. Takrat smo na naši šoli ob 120-letnici rojstva Franceta Bevka razpisali vseslovenski literarno-likovno-fotografski natečaj z naslovom »Pikapolonica«.

PIKAPOLONICA http://jagoda.os-cerkno.si/novica.php?id=1452

V letu 2017 smo razpis ponovili, a se tokrat vprašali, kdo je moj Peter Klepec. Pisatelj svojo pripoved zaključi z mislijo: »Lepo bi bilo, če bi bilo mnogo Petrov Klepcev na svetu!« zato smo v svojem kraju iskali Petre Klepce, učence širom Slovenije pa povabili, da nam predstavijo svoje vzornike, svoje Petre Klepce.

PETER KLEPEC http://jagoda.os-cerkno.si/novica.php?id=2855

V šolskem letu 2018 smo se meseca septembra pridružili že tradicionalnemu obeleževanju Bevkovih dnevov. Osnovna zamisel Bevkovih dnevov je bila, da na ulico preselimo šolsko učilnico. Prijavili smo se v projekt »Nacionalnega meseca skupnega branja«, ki poteka pod okriljem Bralnega društva Slovenije, Društva bralne značke Slovenije, Društva slovenskih pisateljev idr. Brali smo povest »Lukec in njegov škorec«, katerega tema še kako odmevna v sodobnem času, k sodelovanju pa povabili tudi Društvo upokojencev Cerkno. Likovna sekcija društva upokojencev je namreč ob bralnem dogodku prevzela mentorsko delo v likovni delavnici. Moči smo ponovno združili septembra 2019. Tokrat smo v roke prijeli »Grivarjeve otroke«.

BEVKOVI DNEVI 2018 http://jagoda.os-cerkno.si/novica.php?id=3063

BEVKOVI DNEVI 2019 http://www.os-cerkno.si/2019/09/26/bevkovi-dnevi-2019/

Skozi celotno šolsko leto so učenci različnih generacij zapisovali spominske pripovedi. V svojih družinah in pri sovaščanih so učenci iskali pripovedovalce. Spoznavali so zgodbe, za katere do tedaj še vedeli niso, da so del naše preteklosti, našega kraja, iskali so izseljence, pastirce, pestrne …

V šolskem letu 2019 smo se že bližali obeleževanju visoke obletnice. Med zapisovanjem različnih spominov so učenci pripovedovali tudi o tem, kako se je France Bevk zelo rad vračal domov, med svoje ljudi in obiskoval vaške šole. Zapisane zgodbe so predstavili tudi v Bevkovi sobi v Mestnem muzeju Idrija ter na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku.

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU 2020 http://www.os-cerkno.si/2020/02/11/ob-letosnjem-slovenskem-kulturnem-prazniku-zazivel-bevkov-svet/

MESTNI MUZEJ IDRIJA https://www.os-cerkno.si/2020/02/10/bevkovo-leto-v-mestnem-muzeju-idrija/

Mlada rast, literarno glasilo Osnovne šole Cerkno, bo kmalu obeležila 60-letnico svojega obstoja. S ponosom povemo, da je vanjo vloženo veliko truda številnih generacij otrok ter številnih prizadevnih mentoric in mentorjev. Da je za nami dobro opravljeno delo, ki ponuja veliko obetov tudi za naprej, pa potrjujejo številna priznanja, ki jih je glasilo prejelo s strani JSKD v zadnjih letih: 2016 – priznanje za najboljše osnovnošolsko glasilo, 2018 – nagrada za tematsko številko o literarnih in vsakdanjih junakih, 2019 – uvrstitev med najboljša literarna glasila v državi in 2020 – prva nagrada za načrtno delo z mladimi literarnimi ustvarjalci.

NAGRADA 2020 http://www.os-cerkno.si/2020/03/04/najboljsa-osnovnosolska-literarna-glasila/

NAGRADA 2018 http://jagoda.os-cerkno.si/novica.php?id=2976

NAGRADA 2016 http://jagoda.os-cerkno.si/novica.php?id=2586

Z izdajo letošnje jubilejne tematske številke Mlade rasti, ki v tem poletnem času nastaja pod taktirko literarne urednice Mojce Lipužič Moravec in likovne urednice Ane Koren, bomo dokazali, da imamo, kot pravi France Bevk, svoj kraj radi in smo nanj zelo ponosni.

Bevkovo leto je bilo na lokalni ravni zasnovano že pred dobrima dvema letoma. Povezalo je različne domače kulturne ustanove ter društva ob podpori LTO Laufar, ki je prevzelo povezovalno vlogo med številnimi udeleženci, in Občine Cerkno, ki je zasnovo Bevkovega leta podprla tako vsebinsko kot tudi finančno.

(Skupno število obiskov 316, 1 obiskov danes)
Dostopnost