Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati danes, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11. 2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf. Danes smo prejeli tudi usmeritve s strani MIZŠ. V nadaljevanju posredujemo vse potrebne informacije glede samotestiranja in naprošamo, da si jih preberete.

Pridobitev soglasij:
Pomembna zadeva, ki jo moramo tako starši kot šola predhodno urediti, je pridobitev soglasij za izvedbo samotestiranja pri učencih. Starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Soglasje si lahko prenesete s klikom na SOGLASJE ZA SAMOTESTIRANJE in naj ga otrok prinese najkasneje do sredo, 17.11.2021 razredniku. V primeru, da šola tega soglasja ne prejme se smatra, da soglasje k samotestiranju ni bilo podano in učencu ne bomo smeli dovoliti udeležbe pri pouku v šoli. Njegovo vzgojno-izobraževalno delo bo moralo potekati na daljavo. Enako velja tudi za vse tiste učence, katerih starši soglasja k testiranju ne boste dovolili. Ti učenci bodo morali ostati začasno doma, zanje bo pouk potekal na daljavo (Sklep o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo; Uradni list RS, št. 138/21). Šola bo pouk na daljavo izpeljala v skladu s svojimi zmožnostmi. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, to v tem dokumentu ustrezno označite, saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Pridobitev testov za samotestiranje:
Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument. V dneh testiranja naj učenec s seboj prinese svoje teste, s katerimi bo opravil postopek. V primeru, da bi otrok test pozabil, ga bo izjemoma zagotovila šola.

Termini izvajanja in sam postopek samotestiranja:
Vsi učenci osnovne šole obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom učiteljev, ki jih določi ravnatelj. Izvajali ga bomo prvo šolsko uro ob ponedeljkih, sredah in petkih v matičnih učilnicah (prvo samotestiranje bomo izvedli v sredo, 17.11.) Vsi Učenci od 1. do 9.r. samostojno izvedejo postopek samotestiranja, učitelj pa preveri rezultate samotestiranja. Prosimo vas, da se v naslednjih dneh doma z otrokom pogovorite o samem postopku samotestiranja, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi izvesti tudi sam.

V primeru pozitivnega izvida:
Po opravljenem testu učenci nadaljujejo z vzgojno-izobraževalnim delom. Za učenca, ki ima pozitivni rezultat, se zagotovi prostor za izolacijo, v nadaljnjem postopku pa šola ravna v skladu z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu. V primeru pozitivnega testa bomo starše nemudoma kontaktirali in vas pozvali, da v najkrajšem času pridete iskati svojega otroka. Otrok vas bo skupaj z učiteljem počakal v prostoru ob veliki šolski telovadnici, ki smo ga namenili za ta namen. Z vozilom se pripeljete za šolo (stranski vhod v šolsko telovadnico, ob službenem vhodu v šolsko kuhinjo), kjer boste prevzeli otroka. V nadaljevanju vzpostavite kontakt z otrokovim pediatrom, ki vam bo nudil nadaljnja navodila. O rezultatih na PCR testu prosimo obvestite tudi razrednika. Učenec mora biti po protokolu v času čakanja na rezultat PCR testa v izolaciji.

Kot smo v včerajšnjem sporočilu zapisali, v prihodnjih dneh bomo vsi skupaj potrebovali veliko mero strpnosti, pozitivne energije in predvsem medsebojnega zaupanja. Vsi imamo isti cilj, otrokom omogočiti varno, zdravo, spodbudno šolsko okolje, ki mora ostati odprto za vse. Ne pozabimo, tudi to je njihova temeljna pravica in naša dolžnost, da jim jo omogočimo.

Pedagoški kolektiv OŠ Cerkno

Elektronske priloge za prenos:
SOGLASJE za samotestiranje učencev (učenec odda najkasneje do srede, 17.11.2021 razredničarki)
PROTOKOL samotestiranja

(Skupno število obiskov 1.552, 1 obiskov danes)
Dostopnost