S ponedeljkom, 25. maja, se v šolske klopi ponovno vračajo devetošolci. V nadaljevanju posredujemo navodila, ki jih bo potrebno dosledno upoštevati, da bomo varno in uspešno izpeljali zastavljene načrte. Zaradi lažje organizacije pouka starše devetošolcev naprošamo, da izpolnijo prijavnico in jo do petka, 22. maja 2020 posredujejo razredničarkama. Prijavnico lahko dobite TUKAJ: prijavnica_jv_opb_kosila_2

PRIHOD V ŠOLO

Prihod v šolo je za vozače s prvimi avtobusi ob 7.00, za učence Cerkljane pa od 7.20 dalje. Za devetošolce bo v uporabi stranski vhod v šolsko garderobo. Glavni vhod je namenjen samo učencem 1. triade. Zadrževanje v šolski garderobi ne bo dovoljeno. Po prihodu v šolo bodo učenci nemudoma napoteni v svoje učilnice. Dežurni učitelj bo učence glede na razporeditev v skupino usmeril v učilnice – MAT, GEO, BIO.

OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK NA AVTOBUSU IN V ŠOLSKIH PROSTORIH

Učenci vozači morate dosledno upoštevati navodila prevoznika (več: http://www.os-cerkno.si/files/2020/05/10097_Prevozi-%C5%A1olarjev-Priporo%C4%8Dila-NIJZ.pdf). Opozoriti moramo, da je za vse potnike obvezna uporaba zaščitnih mask. Slednje vam morajo za čas prevoza priskrbeti starši. Uporaba zaščitnih mask je za devetošolce obvezna tudi v prostorih šole, na hodnikih in pri odhodu na toaleto. Pri samem pouku v razredu zaščitne maske niso obvezne. Za zaščitne maske, ki jih boste učenci nosili v šolskih prostorih, bo poskrbela šola. Opozoriti vas moramo, da je potrebno z zaščitnimi maskami ravnati v skladu z navodili, ki vam jih bodo predstavili učitelji.

IZJAVA

Pred vstopom v šolo morajo učenci s seboj prinesti podpisano izjavo. Izjavo lahko posredujete razredničarkama po elektronski pošti ali pa jo učenec posreduje učitelju neposredno v ponedeljek, 25. 5., ob vstopu v šolo. Učencev, ki ne bodo imeli podpisanih izjav, v šolo ne bomo smeli sprejeti, več na: http://www.os-cerkno.si/files/2020/05/Izjava_ob_vstopu.pdf

POUK

Pouk se bo izvajal od 7.30 do 12.00 ure v treh učnih skupinah, ki bodo pouk izvajale v naslednjih učilnicah: MAT, GEO, BIO/KEM. Učenci iz učilnice v učilnico ne prehajajo, zamenja se samo učitelj. Po 12.00 uri se pouk zaključi in vsi učenci odidejo domov. Izbirni predmeti se izvajajo na daljavo, interesne dejavnosti pa se do nadaljnjega ne izvajajo.

ŠOLSKI URNIKBIVANJE

Podaljšano bivanje bo organizirano samo za tiste učence vozače, ki obiskujejo glasbeno šolo do 14.00 ure in učence iz Novakov (do 12.40 ure). Razredničarkama so le-ti dolžni sporočiti termine/dneve, v katerih bodo obiskovali GŠ, da za njih organizira oddelek OPB. Učenci Cerkljani, ki obiskujete GŠ, po končanem pouku odidete domov.

ŠOLSKA MALICA IN KOSILO

Šolska malica bo potekala po razredih. Ob tem je potrebno poudariti, da bo potrebno skupaj z učiteljem poskrbeti za urejenost prostora in osebno higieno. Umivanju rok ter razkuževanju miz pred in po obroku bomo v tem času namenjali več pozornosti. V kolikor bodo učenci prijavljeni na kosilo in bodo odhajali domov ob 12. uri, ga bo na kosilo 10 minut pred koncem 5. ure dežurni učitelj pospremil v jedilnico. Učenci, ki bodo ostali v OPB (samo vozači, ki bodo imeli na ta dan pouk v GŠ), se bodo kosila udeležili z dežurnim učiteljem po določenem urniku.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

Učenci naj prvi dan v šolo prinesejo samo zvezke in delovne zvezke. Učbenike pustite doma in so namenjeni domačemu učenju. Gradivo, ki ga boste prinesli v šolo, bo v šoli tudi ostalo. Torbe in šolske potrebščine boste imeli shranjene v garderobni omarici.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica do nadaljnjega ne bo obratovala. V zvezi z delovanje knjižnice pa bo kljub temu možno opraviti določene aktivnosti:

  • Pri izhodu iz garderobe in pred šolsko knjižnico bo škatla, v katero devetošolci oddajo knjige izposojene v šolski knjižnici.
  • Seznam izposojenega gradiva bodo dobili pri razredničarki.
  • Glede vračanja učbenikov, pa več s koncem maja, če bomo dobili posebna navodila, se jih bomo držali, sicer pa bo vračanje potekalo podobno kot v Mestni knjižnici Idrija. Učbenike morajo učenci vrniti v stanju, kot so ga dobili, se pravi brez listkov in z odstranjenim ovitkom.

UPOŠTEVANJE PREVENTIVNIH PRAVIL

V šolo vstopamo v času, ko težave s širjenjem koronavirusnega obolenja še niso povsem premagane, zato moramo biti vsi skupaj zelo pozorni in dosledno upoštevati pravila, ki jih je učiteljski zbor Osnovne šole Cerkno pripravil na podlagi usmeritev MIZŠ in NIJZ. Z upoštevanjem pravil, bomo vsi skupaj pripomogli k oblikovanju varnega učno-vzgojnega okolja, ki bo tudi v teh nekoliko spremenjenih razmerah ponudilo veliko zanimivih učnih aktivnosti in pozitivnih izkušenj.

(Skupno število obiskov 597, 1 obiskov danes)
Dostopnost