Spoštovani učenci in starši,

bliža se ponedeljek, 18. maj 2020, ko bomo ponovno vstopili v šolo. V prvem tednu najprej učenci prve triade in v naslednjem še devetošolci. V šolo vstopamo v času, ko težave s širjenjem koronavirusnega obolenja še niso povsem premagane, zato moramo biti vsi skupaj zelo pozorni in dosledno upoštevati pravila, ki jih je učiteljski zbor Osnovne šole Cerkno pripravil na podlagi usmeritev MIZŠ in NIJZ. Z upoštevanjem pravil bomo vsi skupaj pripomogli k oblikovanju varnega učno-vzgojnega okolja, ki bo tudi v teh nekoliko spremenjenih razmerah ponudilo veliko zanimivih učnih aktivnosti in pozitivnih izkušenj. Da pa se bomo na naši šoli vsi počutili dobro in varno, pa si preglejte nekaj spodnjih napotil, ki jih bo potrebno upoštevati.

JUTRANJE VARSTVO

V prvem tednu pričnemo z izvajanjem jutranjega varstva od 5.30 ure dalje za vse tiste učence, ki ste prisotnost v JV napovedali.

VSTOP V ŠOLO

V šolo lahko prihajajo samo zdravi učenci. Starši morate razrednikom predhodno predložiti podpisane izjave. To lahko storite po elektronski pošti ali oddate neposredno dežurnemu učitelju v ponedeljek, 18. maja, v šolski avli. Otroci, katerih podpisane izjave ne bomo prejeli do ponedeljka, v šolo ne bomo smeli sprejeti.

Ob vstopu v šolo vas bodo v šolski avli sprejeli dežurni učitelji. Po tem ko se boste preobleki in preobuli, vas bodo usmerili v vaš razred. Dosledno upoštevajte njihova navodila. V kolikor bo ob vstopanju v garderobo več učencev, poskrbite za varno razdaljo in upoštevajte talne označbe. Pri tem vam bodo brez skrbi pomagali dežurni učitelji.

NAVODILO ZA STARŠE OB VSTOPANJU V ŠOLO

Vstop v šolo staršem NI DOVOLJEN. Otroka lahko pospremite do glavnega vhoda, od tam nadaljujejo učenec v šolo samostojno. V šolo lahko starši vstopate samo na poziv učiteljev, s katerimi predhodno dorečete termin srečanja. Ob tem morate upoštevati pravilo, da ob vstopu samo skozi glavni vhod poskrbite za razkužitev rok in da si nadenete zaščitno masko.

RAZPORED UČENCEV PO ODDELKIH

Spremenjene okoliščine zahtevajo tudi prilagoditev števila učencev po posameznih oddelkih. Primorani smo bili oblikovati še tretji oddelek. Tako bomo do konca šolskega leta imeli 1. a, 1. b, 1. c, 2. a, 2. b, 2. c in 3. a, 3. b, 3. c. V kateri oddelek ste učenci razporejeni, si boste lahko ogledati na seznamih v šolski avli. Da se boste pravilno razporedili, vam bodo pomagali dežurni učitelji.

  1. a razrednik: Barbara Čelik, 1. b razrednik: Brigita Grošelj, 1. c razrednik: Zala Čelik
  2. a razrednik: Andreja Lapajne, 2. b razrednik: Brigita Kuštrin, 2. c razrednika: Maja Tušar
  3. a razrednik: Doris K. Bogataj, 3. b razrednik: Danijela Vidmar, 3. c razrednik: Mojca Mavri

V razredih boste imeli točno določen sedežni red, ki ga bo potrebno dosledno upoštevati. Označeno bo z vašim imenom in priimkom, prehodi med učilnicami in glede druženja z ostalimi vrstniki, pa bo potrebno upoštevati navodila učiteljev.

ŠOLSKA MALICA

Šolska malica bo potekala v običajnem terminu, opravili pa jo boste skupaj z učiteljico v učilnici. Ob tem je potrebno poudariti, da bo potrebno skupaj z učiteljico poskrbeti za urejenost prostora in osebno higieno. Umivanju rok bomo v tem času namenjali več pozornosti.

ŠOLSKE SANITARIJE

Na razredni stopnji je za učence na voljo dvoje sanitarij. Kako jih boste uporabljali in kakšen bo postopek, vam bodo razložili učitelji.

ŠOLSKA KOSILA

Šolska kosila bodo potekala v običajnem terminu v šolski jedilnici. Pred prevzemom toplega obroka bo potrebno upoštevati talne oznake in varnostno razdaljo med učenci, kakor tudi sedežni red v jedilnici. Spremljevalni učitelji vam bodo pri tem v pomoč.

PODALJŠANO BIVANJE

Učenci, ki boste obiskovali podaljšano bivanje, boste razporejeni po posebnih seznamih, ki bodo dostopni v šolski avli. Poleg učiteljev razrednega pouka bodo v podaljšanem bivanju zaradi manjšega števila otrok po posameznih oddelkih pomagali tudi učitelji s predmetne stopnje.

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica v prvem tednu ne bo obratovala. Šolske knjige lahko vrnete preko vaših razrednikov, ki jih bodo oddali šolski knjižničarki.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

Po navodilih pristojnih inštitucij šolske potrebščine ostajajo v šoli in jih ob koncu pouka ne odnašate domov. Vse učne aktivnosti boste opravili v šoli.

ODHOD Z AVTOBUSOM DOMOV

Odhodi avtobusov bodo potekali v terminih tako kot pred epidemijo. Za vaš varen odhod do avtobusnega postajališča bodo poskrbeli spremljevalni učitelji.

ŠOLSKE INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli do nadaljnjega ne bodo potekale.

Mitja Dežela, ravnatelj

NAVODILA OB PONOVNEM VSTOPU V ŠOLO (ponedeljek, 18. maj 2020)

Podpisana izjava starša pred vstopom otroka v šolo

(Skupno število obiskov 1.291, 1 obiskov danes)
Dostopnost