NOVOSTI NA PODROČJU ŠOLSKE PREHRANE V LETU 2022/2023

Junija 2022 je Svet zavoda OŠ Cerkno sprejel nova Pravila o šolski prehrani, ki so dostopna na povezavi:
http://www.os-cerkno.si/prehrana-2/

MALICA IN KOSILO
Učencem bosta na voljo malica in kosilo, sendviči se z novim šolskim letom ukinjajo.

PRIJAVA/ODJAVA OBROKOV
Bistvene spremembe se s 1.9.2022 uvajajo na področju prijavljanja in odjavljanja obrokov. Prijavnice na šolsko prehrano za šolsko leto 2022/2023 ste starši oddali v mesecu juniju, kdor želi ureditev vzorca koriščenja obrokov (torej v primeru, da bo otrok hodil na kosilo samo določene dneve v tednu, naj to sporoči preko elektronske pošte: prehrana@os-cerkno.si. Prav tako tako se na ta e-naslov pošlje preklic prijave prehrane za nedoločen čas. Telefonski odzivnik se ukinja.
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca od pouka pa starši lahko odjavijo prehrano za določen čas oziroma čas odsotnosti učenca.

Prav tako se lahko sproti prijavlja obroke in sicer prehajamo na elektronski način prijav oziroma odjav obrokov preko aplikacije mojaMALICA, ki je dostopna na spletni strani šole: https://malica.os-cerkno.si/

Navodila za registracijo in uporabo aplikacije mojaMALICA boste našli na tej povezavi.

S 1.9.2022 starši torej sami odjavljate in prijavljate obroke preko aplikacije in sicer je posamezen obrok pravočasno prijavljen oziroma odjavljen, če se ga prijavi/odjavi do 7.30 tekočega dne (velja enako za malico in kosilo). Po tej uri se aplikacija zaklene in obrokov ni možno več spreminjati. 

Izjema: učenec, ki mu pripada subvencija za malico oziroma kosilo in ga starši zaradi bolezni ali izrednih okoliščin ne morete pravočasno odjaviti oziroma ne more prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za prvi dan odsotnosti. Ne pa tudi za naslednje dni. Ker se aplikacija ob 7.30 zaklene vsem staršem, v tem primeru starši na elektronski naslov prehrana@os-cerkno.si pošljete obvestilo z utemeljitvijo odsotnosti zaradi zgoraj navedenih razlogov.

SUBVENCIONIRANJE OBROKOV

Način subvencioniranja obrokov ostaja enak kot v preteklem šolskem letu. Podatke o upravičenosti do subvencije prehrane šola pridobi preko centra za socialno delo, podlaga za odločanje je veljavna odločba o otroškem dodatku. Šola za učence, ki jih ne prijavite na malico oziroma kosilo nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji. Starši sami iz odločbe o otroškem dodatku ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do brezplačne malice oziroma kosila.

KORIŠČENJE OBROKOV

Na področju evidentiranje koriščenja malic in kosil ni sprememb: odsotne učence evidentirajo dežurni učenci ob kontroli učitelja, pri koriščenju kosil ostajajo evidenčni ključki. Učenec je dolžan sam poskrbeti za dosledno evidentiranje kosila. Neevidentiranih kosil staršem ne bomo več poračunavali. Uvedli smo dodaten monitor v kuhinji, namenjen zgolj učencem tik ob čitalcu, kjer se izpiše otrokovo ime, če se pravilno evidentira. Vse mlajši otroci bodo s strani učiteljic podaljšanega bivanja v prvih dneh dodatno oziroma ponovno poučeni o pravilnem evidentiranju.

(Skupno število obiskov 1.297, 1 obiskov danes)
Dostopnost