​Šolsko leto 2020/2021 se je že skoraj zaključilo, ko smo na šolo prejeli spodbudno obvestilo s strani ocenjevalne komisije za podelitev naziva »KULTURNA ŠOLA«. JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI nam je na podlagi javnega razpisa status kulturne šole podelil že tretjič, tokrat za obdobje 2021–2025.

Prva podelitev naziva: http://jagoda.os-cerkno.si/novica.php?id=1675

Namen javnega poziva je, da: krepi ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih, podpira kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, spodbudi izobraževanje mentorjev, motivira šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. Javni poziv je torej namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje.

V razpisno dokumentacijo je bilo potrebno predložiti obsežno gradivo dokazil, da je šola aktivna na številnih kulturnih področjih in ima izkazano razvejano in kakovostno kulturno delovanje v časovnem obdobju zadnjih 3 šolskih let, pregledana so bila naslednja področja: glasbena umetnost, gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, film in avdiovizualna kultura, sodobni ples, likovna umetnost, literatura in bralna kultura, varovanje kulturne dediščine in drugo.

Širši pogoji pa so bili tudi, da: šola v kulturno delovanje vključeno večje število učencev in učiteljev, programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolskih dejavnosti, projektov; šola omogoča in spodbuja usposabljanja strokovnih delavcev na področju kulturno-umetnostne vzgoje; šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov; redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem in širši javnosti; obiskujejo zunanje kulturne institucije in kulturne dogodke izven šole; pripravljajo posebne kulturne projekte in sodelujejo z drugimi šolami in institucijami.

Ponosni smo, da nam uspeva izkazovati bogat kulturni program na najrazličnejših področjih kulture tako na šoli kot tudi širše v lokalni skupnosti, da s pomočjo številnih mentorjev vzpodbujamo učence, da izražajo svoje nadarjenosti tako pri pouku kot tudi pri obšolskih in projektnih dejavnostih, samo na podlagi tega nam že vrsto let uspeva graditi kulturne mostove.

(Skupno število obiskov 153, 1 obiskov danes)
Dostopnost