​Še nekaj dni nas loči do začetka novega šolskega leta. Objavljamo šolski urnik za učence 6.,7.,8. in 9. razredov, ki bo začel veljati v sredo, 1. septembra 2021 in bo glede na trenutno izvedbo pouka veljal predvidoma za prvo ocenjevalno obdobje. V primeru, da se epidemiološke razmere spremenijo, bomo posredovali spremenjen šolski urnik. O spremembah boste učenci pravočasno obveščeni v okviru razrednih ur.
Prvi šolski dan bo pouk potekal po posebnem urniku. Prvi dve šolski uri bodo imeli oddelki v matičnih učilnicah razredne ure, v nadaljevanju pa bo pouk potekal po predstavljenem urniku. Učenci od 1. do 5. razreda boste šolske urnike prejeli prvi šolski dan in si jih boste pregledali skupaj z vašimi razredniki.
Učenci, ki boste v šolo prihajali s šolskim avtobusom, ne pozabite, da morate v času vožnje poskrbeti za zaščitne maske. Zaščitne maske morajo imeti v svojih šolskih torbah tudi učenci od 6. do 9.r. Te boste uporabili v okviru pouka, pri gibanju izven matičnih učilnic, po hodnikih, pri odhajanju v knjižnico, v sanitarije, na kosilo oz. povsod tam, kjer ne bomo mogli zagotoviti predpisanih varnostnih razdalj. Glede na priporočila MIZŠ in NIJZ bodo zaščitne maske izven matičnih učilnic morali nositi tudi mlajši učenci. Pri pouku, kjer so najmlajši učenci (od 1. do 5.r) znotraj oddelčnega mehurčka to seveda ne bo potrebno. Učitelji bodo na uporabo mask učence opozorili predvsem tam, kjer bi prihajalo do daljšega mešanja skupin in varnostnih razdalj ne bi mogli zagotoviti. Otrokom morajo maske priskrbeti starši. V primeru, da jo otrok pozabi, pa bo zanjo poskrbela šola. Vsekakor pa bomo vzgojno-izobraževalno delo organizirali tako, da bomo zagotavljali varno in zdravo učno okolje in uporabo mask omejili le na nujne situacije. Poskrbeli bomo za redno prezračevanje in čiščenje učni prostorov. V prvih jesenskih mesecih pa se bomo trudili preseliti učno-vzgojne aktivnosti tudi izven matičnih učilnic, na prosto.

Korona nas ovira že slabi dve šolski leti. Kroji tako širše družbeno življenje, kakor tudi šolsko okolje. Vsi skupaj smo v minulih letih dokazali, da se z njo znamo soočati. Spoštovanje dogovorjenih pravil je pokazalo, da so bila ta dobro in razumno izvajana in da delujejo. Posameznim karantenam se žal nismo mogli povsem izogniti, a minulo šolsko leto smo uspešno, predvsem pa zdravi pripeljali do konca. Pomembno je, da tudi letos v ospredje postavimo varen in zdrav šolski prostor, v katerem bodo učenci, učitelji in tudi starši doživljali vse tiste najlepše trenutke, ki jih lahko ponudi samo šola. Šola je zelo pomemben življenjski prostor vsakega otroka in pomembna odgovornost na vseh nas je, da ga skrbno in po najboljših močeh varujemo.
Vsem skupaj želim miren in varen vstop v novo šolsko leto 2021/2022.

Mitja Dežela
ravnatelj

Šolski urnik za učence, 6., 7., 8. in 9.r. Veljati začne v sredo, 1. septembra 2021. 

(Skupno število obiskov 2.512, 1 obiskov danes)
Dostopnost