Obveščamo vas, da je Ministrstvo za zdravje izdalo dopolnitev Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Dopolnitev je sledeča:

1. člen
V Odredbi o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20) se za besedilom 1. člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom.«.

Za vse tiste starše, ki so zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture ali nacionalne varnosti in so njihove delovne obveznosti nujne za nemoteno delovanje države, bomo za njihove otroko v dogovoru s Civilno zaščito in ustanoviteljem Občino Cerkno organizirali varstvo. Varstvo lahko organiziramo za zdrave predšolske otroke in otroke od 1. do 5. razreda, morata pa biti v času varstva oba starša razporejena na delovne obveznosti, kar dokazujeta s posredovanim potrdilom s strani delodajalca. Brez potrdila / izjave delodajalca otroka v varstvo ne bomo sprejeli.

obrazec POTRDILO/IZJAVA

Da bomo izredno dežurstvo pod posebnimi pogoji lažje organizirali, vas prosimo, da nas obvestite o morebitni prisotnosti vašega otroka na e-naslove: obcina@cerkno.si ali info@os-cerkno.si. V primeru organiziranja varstva bomo uvedli poostreno higieno ter poseben protokol prihoda in odhoda otrok ter odraslih. Prosimo vas, da z vso skrbnostjo presodite, ali varstvo zares potrebujete ali lahko otroka kljub vsemu zaupate v drugo varstvo. Vse nadaljnje informacije bodo dosegljive na spletni strani zavoda OŠ Cerkno ali Občine Cerkno.

(Skupno število obiskov 384, 1 obiskov danes)
Dostopnost